Staráme sa
o naše mesto

O komunálnom podniku

Komunálny podnik je od 1. septembra 2022 samostatnou príspevkovou organizáciou mesta.

Celé sme to rozbehli ešte v septembri 2019. To tu boli štyria, môžeme povedať, nadšenci. Koncom roka 2019 nás bolo už 15 a teraz nás je už viac ako 100. Našou hlavnou výhodou v porovnaní so súkromnými dodávateľmi je cena, operatívnosť, rýchlosť, požiadavky mesta riešime v podstate okamžite. Okrem toho takto získava mesto lepší prehľad o vykonanej práci a aj finančne je to v konečnom dôsledku výhodnejšie.

O komunálnom podniku

Komunálny podnik je od 1. septembra 2022 samostatnou príspevkovou organizáciou mesta.

Celé sme to rozbehli ešte v septembri 2019. To tu boli štyria, môžeme povedať, nadšenci. Koncom roka 2019 nás bolo už 15 a teraz nás je už viac ako 100. Našou hlavnou výhodou v porovnaní so súkromnými dodávateľmi je cena, operatívnosť, rýchlosť, požiadavky mesta riešime v podstate okamžite. Okrem toho takto získava mesto lepší prehľad o vykonanej práci a aj finančne je to v konečnom dôsledku výhodnejšie.

Naša práca

Našou primárnou úlohou je každodenná údržba ciest, chodníkov a tiež zelene a mestkého mobiliáru v rámci letného a zimného operačného plánu. Skrátka staráme sa o čistejšie, bezpečnejšie a zelenšie mesto!

Nie všetko v meste sa ale dá naplánovať, vždy sú tu nejaké prekvapenia. No a na to tu máme naše Rýchle roty a Zelené rýchle roty, ktoré riešia urgentné problémy po celom meste. Je to akčné.

Našou primárnou úlohou je každodenná údržba ciest, chodníkov a tiež zelene a mestkého mobiliáru v rámci letného a zimného operačného plánu. Skrátka staráme sa o čistejšie, bezpečnejšie a zelenšie mesto!

Nie všetko v meste sa ale dá naplánovať, vždy sú tu nejaké prekvapenia. No a na to tu máme naše Rýchle roty a Zelené rýchle roty, ktoré riešia urgentné problémy po celom meste. Je to akčné.

Náš tím

“A všetko je to nakoniec o ľuďoch. Preto som rád, že sa nám, aj keď to nebolo vôbec ľahké, podarilo vybudovať tím spoľahlivých a šikovných ľudí. “ Robert Molnár, riaditeľ Komunálneho podniku

Náš tím mužov a žien v červenom vám tu už čoskoro predstavíme!

“A všetko je to nakoniec o ľuďoch. Preto som rád, že sa nám, aj keď to nebolo vôbec ľahké, podarilo vybudovať tím spoľahlivých a šikovných ľudí. “ Robert Molnár, riaditeľ Komunálneho podniku

Náš tím mužov a žien v červenom vám tu už čoskoro predstavíme!

Transparentnosť

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie

2022

Kontakt

Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB

Technická 4312/6,
821 04 Bratislava

IČO: 54 656 885
IČ DPH: SK2121768484
DIČ: 2121768484

IBAN: SK04 7500 0000 0002 2509 3033